Avsnitt 16: Ett samtal med författaren och försvarsdebattören Lars Wilderäng

Nu kan du lyssna på det sextonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med författaren och försvarsdebattören Lars Wilderäng. Under samtalet så pratar vi om alltifrån vad som är drivkraften i hans skrivande till om hans romankaraktärer är baserade på riktiga personer eller inte. Lars berättar även om hur det kom sig att han började intressera sig för försvarsfrågan och prepping och han berättar även en del om hans kommande bokprojekt “Höstsol” som han skriver på just nu.

Som du hör i avsnittet har Lars även bloggen “Cornucopia” som du hittar här.

I slutet av avsnittet nämner Lars ett antal boktips och dessa hittar du nedan:

Magnus Engström
Väster om friheten
Söder om helvetet
Norr om paradiset

Robert Karjel
De redan döda

Neal Stephenson
Cryptonomicon
Seven Eaves

Ian Banks
Complicity
Dead Air

Avsnitt 15: FBI och internationellt polissamarbete

Nu kan du lyssna på det femtonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Lars Nylén om FBI och internationellt polissamarbete. Under samtalet pratar vi bland annat om hur det amerikanska rättsväsendet fungerar, vilken roll FBI har i det systemet och hur FBI arbetar internationellt. Vi pratar även om hur samarbetet ser ut mellan FBI och svenska myndigheter och hur Lars tror att det samarbetet kommer att utvecklas framöver.

Lars har en lång karriär som statlig tjänsteman bakom sig där han bland annat varit chef för den tidigare Rikskriminalpolisen och han har även varit generaldirektör för Kriminalvården. För närvarande arbetar han i ett projekt inom den Kungliga Krigsvetenskapsakademin som handlar om att studera de framtida säkerhetspolitiska hoten mot Sverige och där Lars huvudsakligen arbetar med de icke-militära hoten. Du kan läsa mer om detta projekt här.

Lars gav under samtalet ett flertal tips på olika media som ger en bild av FBI och polisarbete överlag:

FBI:s egen hemsida med fakta om myndigheten och vad de gör

“The secrets of FBI” av Ronald Kessler

“The FBI Story” (Film)

“När lammen tystnar” (Film)

“NCIS” (TV)

Viktigt att komma ihåg är att Lars i samband med dessa tips betonar att de ger en viss insyn i den metodik och tillvägagångssätt som poliser arbetar utifrån, men att verklighetens polisarbete är ett lagarbete som involverar många personer och tar mycket längre tid än vad det ges sken av i filmen, böckernas och televisionens värld.