Avsnitt 62: Ett samtal med Annika Nordgren Christensen om hennes analys av hur arbetet går med att ta fram en ny försvarsinriktningsproposition

Nu kan du lyssna på det sextioandra avsnittet av “I Krig och Fred” där du hör Annika Nordgren Christensen ge sin analys av hur det går med att arbeta fram en ny försvarsinriktningsproposition. Det senaste som har skett i denna process är att Försvarsmakten nyligen lämnade sin analys av försvarsberedningens rapport “Värnkraft” till regeringen och man redovisade då också sina rekommendationer gällande hur man anser att Försvarsmaktens verksamhet ska utvecklas fram till 2030 utifrån den tillgängliga ekonomiska ramen.

Annika har tidigare medverkat i podden i avsnitt 55 respektive avsnitt 26.

I slutet av samtalet nämner Annika två lästips och dessa hittar du här nedan:

Oscar Jonsson-“The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace”
Ben Macintyre-“Spion och förrädare. Kalla krigets största spionhistoria”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *