Avsnitt 29: Länsstyrelsen som krishanteringsaktör

Nu kan du lyssna på det tjugonionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Annica Hjalmarsson från Länsstyrelsen i Stockholms län om länsstyrelsen som krishanteringsaktör. Under samtalet förklarar Annica vilken roll länsstyrelsen har vad gäller att hantera kriser i fredstid och vilken roll länsstyrelsen har i krigstid. Under samtalet berättar Annica också om hur samarbetet ser ut mellan olika krishanteringsaktörer i Stockholms län och hur det går med länsstyrelsens arbete med civilt försvar.

Annica arbetar med krisberedskap och civilt försvar på Enheten för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

I slutet av avsnittet nämns det att Annica kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan:

FOI:s rapporter om civilt försvar

Försvarsmakten och MSB:s grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvaret

Länsstyrelsen Stockolms Risk- och sårbarhetsanalys 2015

Säpos Årsrapport 2016

Avsnitt 28: Cyberkrigföring

Nu kan du lyssna på det tjugoåttonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Johan Sigholm från Försvarshögskolan om cyberkrigföring. Under samtalet tas det bland annat upp hur cyberkrigföring går till i praktiken och vilka länder som ägnar sig åt denna typ av krigföring. Under samtalet beskriver Johan också hur länder och aktörer kan agera för att skydda sig mot cyberangrepp, och vi pratar även om hur den svenska förmågan ser ut inom cyberkrigföringsområdet

Johan Sigholm är verksam vid Försvarshögskolan och undervisar och forskar i ämnet militärteknik, med fokus på framväxande informations- och kommunikationsteknik samt kvalificerade hot i cybermiljön. Han är teknologie doktor i informationsteknologi, flygingenjör och major i Flygvapnet.

I slutet av avsnittet nämner vi att Johan kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan:

P.W. Singer & Allan Friedman (2014) “Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know”

Fred Kaplan (2016) “Dark Territory: The Secret History of Cyber War”

Marc Goodman (2016) “Future Crimes: Inside the Digital Underground and the Battle for Our Connected World”

Avsnitt 27: Ett samtal med Karlis Neretnieks om den moderna krigföringen

Nu kan du lyssna på det tjugosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Karlis Neretnieks om den moderna krigföringen. Under samtalet pratar vi bland annat om ett antal scenarion som Kungliga krigsvetenskapsakademin tagit fram gällande hur det skulle kunna gå till om Ryssland väljer att angripa Sverige. Vi tittar även närmare på tre olika konflikter som pågår ute i världen och Karlis ger sin syn på vilka typer av krigföring som förekommer i de olika konflikterna. Under samtalet tar vi även upp och diskuterar hur ideologier och olika parters perspektiv påverkar hur man för krig och även hur kampen mellan olika ideologier kan vara underliggande orsaker till de konflikter vi ser ute i världen idag.

Karlis Neretnieks är pensionerad generalmajor. Under sin karriär i Försvarsmakten var han bland annat rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Mellersta militärområdet och brigadchef. Han har även varit totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet under åren 2002-2004.

Kungliga krigsvetenskapsakademins skrift “Mål och medel vid ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige” som vi pratar om under samtalet kan man läsa här.

I slutet av samtalet nämner Karlis ett antal lästips och dessa hittar du här nedan.

General Carl August Ehrensvärds memoarer

General Archibald Douglas memoarer

FOI:s rapporter (söksida)
FOI:s rapport “Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective 2016”

Bloggar
Jägarchefen
Wiseman’s Wisdoms
Skipper
Annica Nordgren Christensen