Avsnitt 27: Ett samtal med Karlis Neretnieks om den moderna krigföringen

Nu kan du lyssna på det tjugosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Karlis Neretnieks om den moderna krigföringen. Under samtalet pratar vi bland annat om ett antal scenarion som Kungliga krigsvetenskapsakademin tagit fram gällande hur det skulle kunna gå till om Ryssland väljer att angripa Sverige. Vi tittar även närmare på tre olika konflikter som pågår ute i världen och Karlis ger sin syn på vilka typer av krigföring som förekommer i de olika konflikterna. Under samtalet tar vi även upp och diskuterar hur ideologier och olika parters perspektiv påverkar hur man för krig och även hur kampen mellan olika ideologier kan vara underliggande orsaker till de konflikter vi ser ute i världen idag.

Karlis Neretnieks är pensionerad generalmajor. Under sin karriär i Försvarsmakten var han bland annat rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Mellersta militärområdet och brigadchef. Han har även varit totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet under åren 2002-2004.

Kungliga krigsvetenskapsakademins skrift “Mål och medel vid ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige” som vi pratar om under samtalet kan man läsa här.

I slutet av samtalet nämner Karlis ett antal lästips och dessa hittar du här nedan.

General Carl August Ehrensvärds memoarer

General Archibald Douglas memoarer

FOI:s rapporter (söksida)
FOI:s rapport “Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective 2016”

Bloggar
Jägarchefen
Wiseman’s Wisdoms
Skipper
Annica Nordgren Christensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *