Avsnitt 61: Ett samtal med Oscar Jonsson om boken “The Russian Understanding of war: Blurring the lines between war and peace” och rysk säkerhetspolitik

Nu kan du lyssna på det sextioförsta avsnittet av “I Krig och Fred” där jag pratar med doktor Oscar Jonsson som är vikarierande chef för tankesmedjan Frivärld.

Oscar har varit med i podden tidigare i avsnitt 41 och berättat om sitt avhandlingsarbete som handlade om den ryska uppfattningen om krig och huruvida den hade genomgått en förändring eller inte. Under det samtalet gav Oscar även en övergripande bild gällande hur ryska säkerhetspolitiska beslutsfattare tänker kring rysk militär strategi och krigföring. Han har nu disputerat och och hans avhandling har omarbetats till boken “The Russian understandning of war: Blurring the lines between war and peace”.

I detta avsnitt ger Oscar en kort sammanfattning av boken och vilka slutsatser han kommit fram till och därefter analyserar han ett antal ryska säkerhetspolitiska ageranden som har skett sedan han medverkade i podden senast vilket var hösten 2017.

I slutet av samtalet nämner Oscar ett antal lästips och dessa hittar du här nedan:

“Moneyland-Why Thieves And Crooks Now Rule The World And How To Take It Back” – Oliver Bullough
“Putin v. the People The Perilous Politics of a Divided Russia” – Samuel A. Greene and Graeme B. Robertson
“Moscow Rules What Drives Russia to Confront the West” – Keir Giles
Karl Ove Knausgårds samlade produktion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *