Avsnitt 41: Ett samtal med Oscar Jonsson om rysk krigföring och militär strategi

Nu kan du lyssna på det fyrtioförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Oscar Jonsson om rysk militär strategi och rysk krigföring. Under samtalet förklarar Oscar hur den ryska militära strategin ser ut och hur Ryssland använder en bred verktygslåda av åtgärder för att uppnå sina strategiska mål. Oscar ger även sin syn på Rysslands strategiska agerande under de senaste decennierna och Oscar ger även en framtidsspaning gällande hur han tror att utvecklingen kommer se ut under de kommande åren.

Oscar är doktorand vid King’s College i London och är för närvarande verksam vid Försvarshögskolan.

I slutet av avsnittet nämner Oscar ett antal lästips och dessa hittar du här nedan:

“Krig och Fred” av Leo Tolstoj

“Arms and influence” av Thomas C. Schelling

“On war” av Carl von Clausewitz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *