Avsnitt 62: Ett samtal med Annika Nordgren Christensen om hennes analys av hur arbetet går med att ta fram en ny försvarsinriktningsproposition

Nu kan du lyssna på det sextioandra avsnittet av “I Krig och Fred” där du hör Annika Nordgren Christensen ge sin analys av hur det går med att arbeta fram en ny försvarsinriktningsproposition. Det senaste som har skett i denna process är att Försvarsmakten nyligen lämnade sin analys av försvarsberedningens rapport “Värnkraft” till regeringen och man redovisade då också sina rekommendationer gällande hur man anser att Försvarsmaktens verksamhet ska utvecklas fram till 2030 utifrån den tillgängliga ekonomiska ramen.

Annika har tidigare medverkat i podden i avsnitt 55 respektive avsnitt 26.

I slutet av samtalet nämner Annika två lästips och dessa hittar du här nedan:

Oscar Jonsson-“The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace”
Ben Macintyre-“Spion och förrädare. Kalla krigets största spionhistoria”

Avsnitt 61: Ett samtal med Oscar Jonsson om boken “The Russian Understanding of war: Blurring the lines between war and peace” och rysk säkerhetspolitik

Nu kan du lyssna på det sextioförsta avsnittet av “I Krig och Fred” där jag pratar med doktor Oscar Jonsson som är vikarierande chef för tankesmedjan Frivärld.

Oscar har varit med i podden tidigare i avsnitt 41 och berättat om sitt avhandlingsarbete som handlade om den ryska uppfattningen om krig och huruvida den hade genomgått en förändring eller inte. Under det samtalet gav Oscar även en övergripande bild gällande hur ryska säkerhetspolitiska beslutsfattare tänker kring rysk militär strategi och krigföring. Han har nu disputerat och och hans avhandling har omarbetats till boken “The Russian understandning of war: Blurring the lines between war and peace”.

I detta avsnitt ger Oscar en kort sammanfattning av boken och vilka slutsatser han kommit fram till och därefter analyserar han ett antal ryska säkerhetspolitiska ageranden som har skett sedan han medverkade i podden senast vilket var hösten 2017.

I slutet av samtalet nämner Oscar ett antal lästips och dessa hittar du här nedan:

“Moneyland-Why Thieves And Crooks Now Rule The World And How To Take It Back” – Oliver Bullough
“Putin v. the People The Perilous Politics of a Divided Russia” – Samuel A. Greene and Graeme B. Robertson
“Moscow Rules What Drives Russia to Confront the West” – Keir Giles
Karl Ove Knausgårds samlade produktion.

Avsnitt 60: Ett samtal med författaren Anna Tell om boken “Med ont fördrivas”, skrivande och internationella insatser

Nu kan du lyssna på det sextionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren Anna Tell.

Vi pratar om hennes senaste bok “Med ont fördrivas” och hur det var att skriva en uppföljare till sin första bok. Under samtalet pratar vi också om internationella insatser, situationen i Afghanistan respektive Kosovo och sist men inte minst om hennes tredje bok som hon skriver på nu och som kommer att utspela sig delvis i Libanon.

Anna Tell är författare och har tidigare skrivit boken “Fyra dagar i Kabul” och hon släppte tidigare i år en uppföljare som heter “Med ont fördrivas”.

Under samtalet nämner Anna ett antal lästips och dessa hittar du nedan:

Martin Österdahl – “Järnänglar”

Joakim Zander – “Vännen”

Per Schlingmann – “I maktens öga” och TV-serien som baseras på boken som heter “Den inre cirkeln”.

Jag nämner även en bok av f.d. CIA-agenten Robert Baer och den heter “See no evil”.

Avsnitt 59: Ett samtal med Patrik Oksanen om boken “Skarpa skärvor” och svensk och internationell säkerhetspolitik

Nu kan du lyssna på det femtionionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Patrik Oksanen om hans bok “Skarpa skärvor : om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället”. Under samtalet pratar vi även om svensk och internationell säkerhetspolitik, och mycket annat!

Patrik Oksanen har under en lång tid varit ledarskribent vid Mittmedia och är numera fri skribent och han är även fellow vid tankesmedjan “Frivärld”. Patrik har också skrivit boken “Skarpa skärvor : om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället” som gavs ut 2017.

I slutet av samtalet nämner Patrik ett antal lästips och dessa samt Patriks kommentar till respektive lästips hittar du nedan:

“Från ett kallt krig till ett annat” – Tomas Bertelman
En bok som ger fördjupad Rysslandskunskap och som visar också på de långa linjerna för den som förstå dagens Kreml.

“Koreakriget” – Artur Szulc
En välskriven bok på svenska om ett bortglömt krig som spökar i världen än i dag. Framför allt fångar Artur Szulc upptakten till kriget på ett sätt som ger oss verktyg att förstå konflikten på dagens Koreahalvö.

“The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace” – Oscar Jonsson
Det är inte vi som bestämmer om vi är i krig, det är Kreml. Här visar Oscar Jonsson på hur ryskt tänkande kring krig och fred placerar oss i ett krig mellan väst och Ryssland, ett krig som består av information och subversion, och som ligger under tröskeln för väpnad konflikt.