Avsnitt 36: Arsenalen Sveriges Försvarsfordonsmuseum

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Stefan Karlsson som är museichef för Arsenalen Sveriges Försvarsfordonsmuseum.

Vill du veta mer om Arsenalens verksamhet hittar du mer information på deras hemsida.

Avsnitt 35: Sveriges Militärhistoriska Arv Upplevelsemuseer

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Nina Lakia som är marknads- och informationsansvarig för museinätverket “Sveriges Militärhistoriska Arv Upplevelsemuseer”.

Vill du veta mer om deras verksamhet och vilka museer som ingår i nätverket kan du gå till deras hemsida för mer information.

Avsnitt 34: Idrottsveteranerna

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Leif Ölmeborg som är ordförande för Idrottsveteranerna. Idrottsveteranerna arbetar för att främja sårade och skadade veteraners idrottande.

Vill du veta mer om Idrottsveteranerna kan du besöka deras hemsida för mer information.

Avsnitt 33: Veteranstöd Rapid Reaction

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Karl Schooner som är ordförande för Veteran Rapid Reaction om VRR:s verksamhet. Veteranstöd Rapid Reaction är en förening som arbetar med att förmedla ekonomiskt stöd till utlandsveteraner som har behov av ekonomiskt stöd.

Vill du veta mer om Veteranstöd Rapid Reaction kan du besöka deras hemsida för mer information.

Avsnitt 32: Veterandagsspecial

I den här Veterandagsspecialen kommer du att höra intervjuer med företrädare för fyra olika organisationer som har koppling till utlandsveteraner och utlandstjänstgöring. Intervjuerna spelades in på Veterandagen den 29 maj 2017.

Veterandagen är en dag då man uppmärksammar Sveriges veteraner med fokus på de som gjort utlandstjänstgöring. Vill du läsa mer om Veterandagen hittar du mer information på Försvarsmaktens hemsida.

Avsnitt 31: Terrorism

Nu kan du lyssna på det trettioförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Magnus Norell om terrorism. Under samtalet berättar Magnus om begreppet terrorism och redogör för att det är ett komplicerat begrepp med många olika definitioner. Vi pratar även om de historiska rötterna till dagens terrorism, och Magnus berättar om hur man från myndigheternas sida arbetar för att förhindra terrordåd och bekämpa terroristorganisationer. Under samtalet pratar vi också om svårigheterna med att arbeta med att motverka våldsbejakande extremism och Magnus ger även sin syn på Sveriges arbete gällande detta.

Magnus Norell är expert på terrorism och har ett särskilt fokus på islamistisk terrorism. Han är närvarande verksam vid tankesmedjorna European Foundation for Democracy och The Washington Institute for Near East Policy. Han har tidigare arbetat vid SÄPO, MUST, FOI, Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutet.

I slutet av avsnittet nämner Magnus en bok han skrivit som heter “Kalifatets återkomst : orsaker och konsekvenser” och som du hittar mer information om här: