Avsnitt 53: Ett samtal med Joa Hellsten om att tjänstgöra som yrkesofficer, tjänstgöra utomlands och att arbeta som konsult i försvarssektorn

Nu kan du lyssna på det femtiotredje avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Joa Hellsten berätta om sin tid som yrkesofficer i Försvarsmakten, och om vad det innebär att vara reservofficer. Under samtalet pratar vi även om Joas utlandsmissioner och hur det är att tjänstgöra utomlands, och om hur det är att arbeta som konsult i försvarssektorn och hur samspelet ser ut mellan Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin.

I slutet av samtalet ger Joa ett antal lästips och dessa hittar du nedan:

Richard Bach – “Måsen”

Försvarsmaktens handböcker