Avsnitt 68: Ett samtal med författaren Chris Berg om boken “Draksådd”

Nu kan du lyssna på det sextioåttonde avsnittet av “I Krig och Fred” där du hör författaren Chris Berg berätta om sin senaste bok “Draksådd”. Under samtalet pratar vi också om hans resa från att på egen hand ge ut debutromanen “Gråzon” till att nu sex år senare ge ut uppföljaren hos förlaget Nona och vara en etablerad författare. Chris har gästat podden tidigare och det samtalet kan du höra här.

Under samtalet tas det upp ett antal andra författare som skrivit säkerhetspolitiska thrillers och deras böcker hittar du här nedan:
Anna Tell
David Bergman
Erik Lewin
Lars Wilderäng
Mats Svensson

Avsnitt 67: Hemvärnet

Nu kan du lyssna på det sextiosjunde avsnittet av “I Krig och Fred” där du hör Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg berätta om Hemvärnet och deras verksamhet. Under samtalet berättar han bland annat om vilka delar Hemvärnet består av och vilka uppgifter man har. Vi pratar också om Hemvärnets historia och om vilka internationella motsvarigheter till Hemvärnet som det finns i vårt närområde.

I slutet av samtalet ger han ett lästips och det är boken “Mina hemvärnsår” av Gustaf Petri.

Avsnitt 66: Ett samtal med Jan-Olof Grahn om svensk signalspaning och underrättelsetjänst

Nu kan du lyssna på det sextiosjätte avsnittet av “I Krig och Fred” där du hör författaren Jan-Olof Grahn berätta om svensk signalspaning och underrättelsetjänst. Jan-Olof har skrivit böckerna “Om svensk underrättelsetjänst”, “Om svensk signalspaning : pionjärerna”, “Om svensk signalspaning: andra världskriget” och “Om svensk signalspaning: Kalla kriget”.

I slutet av samtalet nämner Jan-Olof att han skulle återkomma med ett antal lästips och dessa hittar du här nedan:

“Intelligence Power in Peace and War” av Michael Herman
“Open secret” och andra böcker av Stella Rimington
“Svenska kryptobedrifter” av Bengt Beckerman
Böcker författade av Wilhelm Agrell
Böcker författade av Michael Fredholm

Avsnitt 65: Ett samtal med Tony Ingesson om underrättelseanalys och underrättelseverksamhet

Nu kan du lyssna på det sextiofemte avsnittet av “I Krig och Fred” där du hör Tony Ingesson berätta om det akademiska ämnet underrättelseanalys. Han berättar även hur ämnet underrättelseanalys förhåller sig till och interagerar med den praktiska verksamheten underrättelsetjänst och underrättelseverksamhet. Under samtalet pratar vi även om signifikanta händelser från underrättelsehistorien och mycket annat spännande.

Tony är verksam som forskare och lärare vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Han driver även podcasten “Underrättelsepodden” som du kan lyssna på här.

I slutet av avsnittet nämner Tony att han ska ge en lista på lästips efter inspelningen och denna hittar du här nedan.

“Konsten att gissa rätt – underrättelsevetenskapens grunder” av Wilhelm Agrell

“The watchman fell asleep. The Surprise Of Yom Kippur And Its Sources” av Uri Bar-Joseph

“Psychology of intelligence analysis” av Richards J Heuer

“Terrorism and counterintelligence” av Blake W Mobley

“The man who never was” av Ewen Montagu

“The 9/11 Commission Report”

“Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis”

Avsnitt 64: Ett samtal med Robin Krüger om produktionen av dokumentärserien “Jägarsoldat”

Nu kan du lyssna på det sextiofjärde avsnittet av “I Krig och Fred” där du hör Robin Krüger berätta om produktionen av dokumentärserien “Jägarsoldat”.

I “Jägarsoldat” får man följa en grupp rekryter under utbildningen till bli jägarsoldater vid K3 i Karlsborg. Serien blev en stor framgång och väckte stor uppmärksamhet när den släpptes och under samtalet berättar Robin om hur idén kläcktes till serien och hur arbetet gick till med att producera den, vi pratar också om det fanns några inspirationskällor till serien och vilket genomslag och vilka effekter “Jägarsoldat” har fått både under tiden som avsnittens släpptes och under den tid som gått sedan det sista avsnittet publicerades. Vi pratar också om hur det är att arbeta med kommunikation om militär verksamhet och balansen mellan öppenhet och sekretess gällande vad man kan kommunicera om. Avslutningsvis får vi också svaret på om det finns planer på en uppföljare till “Jägarsoldat”!

Robin Krüger arbetar som kommunikatör vid K3 och var en del av teamet som producerade serien “Jägarsoldat”. I slutet av samtalet nämner Robin ett medietips och det är Skaraborgs Flygflottiljs (F7) serie om deras grundutbildning och första avsnittet av den serien hittar man på deras Facebooksida.

Avsnitt 63: Ett samtal med Erik Lindblad om arbetet i särskilt utsatta områden och yrket som polis

Nu kan du lyssna på det sextiotredje avsnittet av “I Krig och Fred” där du hör när jag pratar med Erik Lindblad om hur det är att arbeta som polis i särskilt utsatta områden. Under samtalet pratar vi också om hur Erik upplever att skillnaden är mellan idag och för tio år sedan gällande kriminella nätverk och våldet i kriminella miljöer. Vi pratar även om vilka åtgärder som han anser att man behöver vidta för att kunna vända utvecklingen i de utsatta och särskilt utsatta områdena.

Erik har arbetat som polis i cirka tio år och har under den tiden arbetat i yttre tjänst i Södertälje och Botkyrka och nu arbetar han sedan en tid tillbaka som förundersökningsledare i Region Öst.

I slutet av samtalet nämner Erik att han tycker om att läsa böcker av Leif GW Persson och hans samlade produktion hittar man här.

Avsnitt 62: Ett samtal med Annika Nordgren Christensen om hennes analys av hur arbetet går med att ta fram en ny försvarsinriktningsproposition

Nu kan du lyssna på det sextioandra avsnittet av “I Krig och Fred” där du hör Annika Nordgren Christensen ge sin analys av hur det går med att arbeta fram en ny försvarsinriktningsproposition. Det senaste som har skett i denna process är att Försvarsmakten nyligen lämnade sin analys av försvarsberedningens rapport “Värnkraft” till regeringen och man redovisade då också sina rekommendationer gällande hur man anser att Försvarsmaktens verksamhet ska utvecklas fram till 2030 utifrån den tillgängliga ekonomiska ramen.

Annika har tidigare medverkat i podden i avsnitt 55 respektive avsnitt 26.

I slutet av samtalet nämner Annika två lästips och dessa hittar du här nedan:

Oscar Jonsson-“The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace”
Ben Macintyre-“Spion och förrädare. Kalla krigets största spionhistoria”

Avsnitt 61: Ett samtal med Oscar Jonsson om boken “The Russian Understanding of war: Blurring the lines between war and peace” och rysk säkerhetspolitik

Nu kan du lyssna på det sextioförsta avsnittet av “I Krig och Fred” där jag pratar med doktor Oscar Jonsson som är vikarierande chef för tankesmedjan Frivärld.

Oscar har varit med i podden tidigare i avsnitt 41 och berättat om sitt avhandlingsarbete som handlade om den ryska uppfattningen om krig och huruvida den hade genomgått en förändring eller inte. Under det samtalet gav Oscar även en övergripande bild gällande hur ryska säkerhetspolitiska beslutsfattare tänker kring rysk militär strategi och krigföring. Han har nu disputerat och och hans avhandling har omarbetats till boken “The Russian understandning of war: Blurring the lines between war and peace”.

I detta avsnitt ger Oscar en kort sammanfattning av boken och vilka slutsatser han kommit fram till och därefter analyserar han ett antal ryska säkerhetspolitiska ageranden som har skett sedan han medverkade i podden senast vilket var hösten 2017.

I slutet av samtalet nämner Oscar ett antal lästips och dessa hittar du här nedan:

“Moneyland-Why Thieves And Crooks Now Rule The World And How To Take It Back” – Oliver Bullough
“Putin v. the People The Perilous Politics of a Divided Russia” – Samuel A. Greene and Graeme B. Robertson
“Moscow Rules What Drives Russia to Confront the West” – Keir Giles
Karl Ove Knausgårds samlade produktion.

Avsnitt 60: Ett samtal med författaren Anna Tell om boken “Med ont fördrivas”, skrivande och internationella insatser

Nu kan du lyssna på det sextionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren Anna Tell.

Vi pratar om hennes senaste bok “Med ont fördrivas” och hur det var att skriva en uppföljare till sin första bok. Under samtalet pratar vi också om internationella insatser, situationen i Afghanistan respektive Kosovo och sist men inte minst om hennes tredje bok som hon skriver på nu och som kommer att utspela sig delvis i Libanon.

Anna Tell är författare och har tidigare skrivit boken “Fyra dagar i Kabul” och hon släppte tidigare i år en uppföljare som heter “Med ont fördrivas”.

Under samtalet nämner Anna ett antal lästips och dessa hittar du nedan:

Martin Österdahl – “Järnänglar”

Joakim Zander – “Vännen”

Per Schlingmann – “I maktens öga” och TV-serien som baseras på boken som heter “Den inre cirkeln”.

Jag nämner även en bok av f.d. CIA-agenten Robert Baer och den heter “See no evil”.

Avsnitt 59: Ett samtal med Patrik Oksanen om boken “Skarpa skärvor” och svensk och internationell säkerhetspolitik

Nu kan du lyssna på det femtionionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Patrik Oksanen om hans bok “Skarpa skärvor : om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället”. Under samtalet pratar vi även om svensk och internationell säkerhetspolitik, och mycket annat!

Patrik Oksanen har under en lång tid varit ledarskribent vid Mittmedia och är numera fri skribent och han är även fellow vid tankesmedjan “Frivärld”. Patrik har också skrivit boken “Skarpa skärvor : om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället” som gavs ut 2017.

I slutet av samtalet nämner Patrik ett antal lästips och dessa samt Patriks kommentar till respektive lästips hittar du nedan:

“Från ett kallt krig till ett annat” – Tomas Bertelman
En bok som ger fördjupad Rysslandskunskap och som visar också på de långa linjerna för den som förstå dagens Kreml.

“Koreakriget” – Artur Szulc
En välskriven bok på svenska om ett bortglömt krig som spökar i världen än i dag. Framför allt fångar Artur Szulc upptakten till kriget på ett sätt som ger oss verktyg att förstå konflikten på dagens Koreahalvö.

“The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace” – Oscar Jonsson
Det är inte vi som bestämmer om vi är i krig, det är Kreml. Här visar Oscar Jonsson på hur ryskt tänkande kring krig och fred placerar oss i ett krig mellan väst och Ryssland, ett krig som består av information och subversion, och som ligger under tröskeln för väpnad konflikt.

Avsnitt 58: Ett samtal med Magnus Ranstorp om våldsbejakande extremism, terrorism och terrorattentaten den 11 september 2001

Nu kan du lyssna på det femtioåttonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Magnus Ranstorp om våldsbejakande extremism och terrorism.

Under samtalet pratar vi bland annat om hur situationen såg ut gällande den våldsbejakande extremismen och terrorismen under tidsperioden före terrorattentaten den 11 september 2001. Vi går därefter in på hur 11 september-attentaten påverkade de våldsbejakande extremistiska miljöerna och riskerna för terrorattentat globalt och i Sverige. Vi pratar också om hur Sverige har påverkats av 11 september-attentaten och hur Sverige har arbetat med att bekämpa terrorism och motverka våldsbejakande extremism ur ett historiskt perspektiv fram till idag.

Magnus Ranstorp är verksam som forskare vid Centrum för Asymmetriska Hot och Terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögsskolan och inom Radical Awareness Network (RAN).

I slutet av samtalet nämner Magnus ett antal lästips och ett serietips:

Morten Storm – Storm : en dansk agent i Al-Qaida
The Looming Tower – TV-serien
Lawrence Wright – “The Looming Tower” (boken)
11-septemberrapporten

Avsnitt 57: Ett samtal med Lars Nicander om svensk säkerhetspolitik och asymmetriska hot

Nu kan du lyssna på det femtiosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Lars Nicander som är chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan. Under samtalet ger Lars sin syn på Sveriges säkerhetspolitiska situation och han berättar även om CATS och deras verksamhet. Vi pratar också om hans doktorsavhandling “New threats – Old Routines bureaucratic adaptability in the security policy environment” och hur den byråkratiska strukturen ser ut i Sverige gällande att kunna möta och hantera olika hotbilder och Lars ger sin syn på hur man skulle kunna förändra dessa strukturer för att bättre kunna hantera olika hot och risker.

I slutet av samtalet nämner Lars ett antal lästips och han har även kompletterat lästipsen i efterhand och du hittar samtliga lästips nedan:

Sir David Omand – “Securing the state”
Jan Olof Grahn – “Om underrättelsetjänst”
Lawrence Wright – “The looming tower”
Chris Davis – “Death by fire”
Qiao Liang och Wang Xiangsui – “Unrestricted warfare”
Patrik Oksanen – “Skarpa skärvor”

De senaste publikationerna från CATS.

Avsnitt 56: Ett samtal med Lars Gyllenhaal om elitförband och specialförband, svenskar i utländsk krigstjänst och skrivande

Nu kan du lyssna på det femtiosjätte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren Lars Gyllenhaal om nyutgåvan av boken “Elitförband i Norden” som kommer ut i höst. Under samtalet pratar vi även om skillnaden mellan elitförband och specialförband, ryska elit- och specialförband, svenskar i utländsk krigstjänst och vi pratar även om hur det kom sig att Lars började skriva från första början.

I slutet av samtalet ger Lars ett par lästips och detta hittar du nedan:

“De skall ju ändå dö: Tio år i svensk underrättelsetjänst” av Gunnar Ekberg

“First man in” av Ant Middleton

“Stora sabotageligan: Kominterns och Sovjetunionens underjordiska nätverk i Sverige” av Wilhelm Agrell

Gällande de böcker som Lars har skrivit själv och tillsammans med andra som nämns under samtalet är dessa:

“Elitförband i Norden” (nyutgåva) av Lars Gyllenhaal

“Ryska elitförband och specialvapen” av Lars Gyllenhaal och Joakim von Braun

Andra böcker som Lars har skrivit hittar du här:
https://www.lindco.se/forfattare/lars-gyllenhaal/

Avsnitt 55: Ett samtal med Annika Nordgren Christensen om svensk säkerhetspolitik och Sveriges strategiska intressen (Uppdelad version: Del 2)

Detta är avsnitt 55 i en uppdelad version och detta är del två.

Avsnitt 55: Ett samtal med Annika Nordgren Christensen om svensk säkerhetspolitik och Sveriges strategiska intressen (Uppdelad version: Del 1)

Detta är avsnitt 55 i en uppdelad version och detta är del ett.

Avsnitt 55: Ett samtal med Annika Nordgren Christensen om svensk säkerhetspolitik och Sveriges strategiska intressen

Nu kan du lyssna på det femtiofemte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Annika Nordgren Christensen om Sveriges strategiska intressen och svensk säkerhetspolitik. Samtalet inleds med att vi tittar tillbaka på vad som har hänt i Sverige och i världen sedan Annika medverkade i podden senast, därefter går vi vidare till att prata om vilka som är Sveriges strategiska intressen och hur man kan arbeta för att värna och försvara dessa. Sedan tittar vi närmare på ett antal teman kopplade till att värna och försvara Sverige strategiska intressen på sikt.

I slutet av samtalet ger Annika ett lästips och detta hittar du nedan:

“Om svensk signalspaning” av Jan-Olof Grahn.

För den som är intresserad att läsa mer om de händelser som vi tar upp under tillbakablicken som vi gör under samtalets första del finns det ett antal artiklar om ett antal av dessa händelser här nedan:

Försvarsmaktens Perspektivstudie kan man läsa här.

Ingemar Wahlbergs utredning om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov kan man läsa här.

Sveriges Radios samlingsnyhetssida om terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april 2017 kan man hitta här.

TV4:s sammanfattning av “Transportstyrelseskandalen” kan man titta på här.

Svenska Dagbladets samlingssida om “Nordstream 2” kan man hitta här.

Artikel i Göteborgsposten om förslaget från kinesiska företag om att bygga en hamn i Lysekil.

Försvarsmaktens hemsida om försvarsmaktsövningen “Aurora 17”.

En artikel i Svenska Dagbladet om upphandlingen som Boeing och Saab vann gällande att tillverka skolflygplan åt det amerikanska flygvapnet.

Krisinformation.se’s samlingssida med information om skogsbränderna 2018.

DN:s granskning av brevlådeföretagen som var skrivna på en ödefastighet i Graninge och som misstänktes användas för penningtvätt.

Artikel i Svenska Dagbladet om att svenska högerextremister åkt på träningsläger hos ryska högerextremister med kopplingar till den ryska staten.

Artikel i Ny Teknik om att SAAB och Boeing vann upphandlingen om att tillhandahålla planet TX åt det amerikanska flygvapnet.

Artikel på SVT.se om att regeringen beslutat att köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot.

Sammanfattande artikel på BBC.com om Skripal-attentatet.

Artikel hos The Telegraph om det ryskunderstödda kuppförsöket i Montenegro.

Samlingssida om kampen mot ISIS hos CBSnews.

Artikel hos SVT om samarbetsavtalet mellan USA, Finland och Sverige.

Avsnitt 54: Ett samtal med Annica Ögren om utrikesjournalistik och krigsrapportering

Nu kan du lyssna på det femtiofjärde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du journalisten Annica Ögren berätta om sin rapportering från bland annat konflikterna i Mali, Ukraina och Irak/Kurdistan. Under samtalet pratar vi även om hur man skulle kunna utveckla den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska journalistiken, och vi pratar också om hur det gick till när Annica åkte på sin första reportageresa till Ukraina.

Under samtalet nämns Annicas kandidatuppsats “Krigsjournalistik – Att rapportera från det bortglömda kriget i Afghanistan” och den kan du läsa här. Annica har även gjort en briefing om FN:s insats i Mali för tankesmedjan Frivärld och den hittar du här.

I slutet av samtalet ger Annica ett antal lästips och dessa hittar du nedan:

“Idag ska vi inte dö” av Magnus Falkehed och Niclas Hammarström

“Amineh – inte större än en kalasjnikov : från peshmerga till riksdagsledamot” av Amineh Kakabaveh och Johan Ohlson

“Factfulness” av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund

Avsnitt 53: Ett samtal med Joa Hellsten om att tjänstgöra som yrkesofficer, tjänstgöra utomlands och att arbeta som konsult i försvarssektorn

Nu kan du lyssna på det femtiotredje avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Joa Hellsten berätta om sin tid som yrkesofficer i Försvarsmakten, och om vad det innebär att vara reservofficer. Under samtalet pratar vi även om Joas utlandsmissioner och hur det är att tjänstgöra utomlands, och om hur det är att arbeta som konsult i försvarssektorn och hur samspelet ser ut mellan Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin.

I slutet av samtalet ger Joa ett antal lästips och dessa hittar du nedan:

Richard Bach – “Måsen”

Försvarsmaktens handböcker

Episode 52: A conversation with Kelly Kennedy about war reporting, the books “Fight like a girl” and “They fought for each other” and the human cost of working in a war zone

Now you can listen to episode fiftytwo of “I Krig och Fred” (In War and Peace). In this episode you will hear the journalist and author Kelly Kennedy talk about her earlier reporting from the conflicts in Iraq and Afghanistan. During the conversation we also talk about the book “They Fought for Each Other: The Triumph and Tragedy of the Hardest Hit Unit in Iraq” which she has written, and the book “Fight Like a Girl: The Truth Behind how Female Marines are Trained” which she has co-written together with Kate Germano. We also talk quite a bit about the human cost of working in a war zone.

In the end of the episode Kelly gives some reading tips and you find links to them below:

CJ Chivers – “The fighters”

Finbarr O’Reilly & Thomas J. Brennan – “Shooting ghosts”

Kayla Williams
Sebastian Junger

Avsnitt 51: Ett samtal med Jacob Fritzson om att jobba i Försvarsmakten och utlandstjänstgöring i Mali

Nu kan du lyssna på det femtioförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du Jacob Fritzson berätta om hur det är att jobba som officer i Försvarsmakten, och hur det var att tjänstgöra utomlands i den internationella insatsen i Mali.

I slutet av samtalet utlovar Jacob ett antal lästips och dessa hittar du här nedan:
Peter Englund – Stridens skönhet och sorg

Svetlana Aleksejevitj – Kriget har inget kvinnligt ansikte

Avsnitt 50: A conversation with ambassador Alexander Vershbow about international security challenges (på engelska)

Now you can listen to episode fifty of “I Krig och Fred” (In War and Peace). In this episode you will hear ambassador Alexander Vershbow give his view on the international security challenges currently facing the world and the international community.

Ambassador Vershbow is currently a distinguished fellow at the Scowcroft Center for Strategy and Security. Ambassador Vershbow was the deputy secretary general of NATO from February 2012 to October 2016. Prior to his post at NATO, Ambassador Vershbow served for three years as the US assistant secretary of defense for international security affairs. From 1977 to 2008, Vershbow was a career member of the United States Foreign Service. He served as US ambassador to NATO (1998-2001); to the Russian Federation (2001-2005), and to the Republic of Korea (2005-2008).

In the end of the episode ambassador Vershbow gives some reading tips and you find links to them below:

A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order by Richard Haass

The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America by Timothy Snyder

Avsnitt 49: Ett samtal med journalisten och författaren Johanne Hildebrandt

Nu kan du lyssna på det fyrtionionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med journalisten och författaren Johanne Hildebrandt. Johanne har varit gäst i podden en gång tidigare för cirka två år sedan (det avsnittet hör du här), och i detta avsnitt pratar vi om vad som har hänt vad gäller svensk säkerhetspolitik och svensk krigsrapportering sedan vi sågs förra gången. Vi pratar också en del om hennes nya bokprojekt som fokuserar på den svenska Afghanistan-insatsen.

I slutet av samtalet ger Johanne ett par lästips och dessa hittar du här nedan:

“Fight like a girl: The Truth Behind How Female Marines Are Trained” av Kate Germano & Kelly Kennedy

“NATO in Afghanistan Fighting Together, Fighting Alone” av David P. Auerswald & Stephen M. Saideman

Avsnitt 48: Ett samtal med Jessikka Aro om att granska den ryska propagandan i Finland (På engelska)

Now you can listen to episode fortyeight of “I Krig och Fred” (In War and Peace). In this episode you will hear the awardwinning Finnish journalist Jessikka Aro talk about her experience investigating Russian trolls and propaganda in Finland. Jessikka is an investigative journalist at the Finnish Public Broadcasting company YLE,and is currently writing a book about Russian propaganda and Russian trolls.

In the end of the episode Jessikka give some reading tips and you will find them here below:

Patrik Oksanen – “Trolltider – Varning för rysk desinformation”

Martin Kragh & Sebastian Åsberg – “Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case” (Article in “Journal of Strategic Studies”)

Avsnitt 47: Social engineering och människans psykologiska processer ur ett påverkansperspektiv

Nu kan du lyssna på det fyrtiosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Björn Palmertz från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) på Försvarshögskolan, om social engineering och människans psykologiska processer ur ett påverkansperspektiv.

I slutet av avsnittet nämner Björn att han kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du nedan:

Kevin Mitnick – The Art of Deception
Robert Cialdini – Influence, the Psychology of Persuasion
Daniel Kahneman – Thinking Fast and Slow
Dale Carnegie – How To Win Friends and Influence People
Robert Greene – The 48 Laws of Power
Christopher Hadnagy – Social Engineering: The Art of Human Hacking

Avsnitt 46: Ett samtal med Åsa Schwarz om ”De sju nycklarna” och IT-säkerhet

Nu kan du lyssna på det fyrtiosjätte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren och IT-säkerhetsexperten Åsa Schwarz om hennes bok ”De sju nycklarna” och IT-säkerhet i det moderna samhället. Under samtalet pratar vi även en del om framtida utmaningar inom IT-säkerhetsområdet och hur det går med skrivandet av uppföljaren till ”De sju nycklarna”.

I slutet av avsnittet nämner Åsa ett lästips och detta hittar du nedan:

“Liv 3.0 : att vara människa i den artificiella intelligensens tid” av Max Tegmark

Avsnitt 45: Fredsarkivet

Nu kan du lyssna på det fyrtiofemte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Johan Landgren från Folke Bernadotteakademin om Fredsarkivet. Fredsarkivet är ett arkiv som innehåller skriftligt material och bilder som getts in av veteraner och som dokumenterar deras internationella insatser. Under samtalet berättar Johan om hur det kom sig att Fredsarkivet skapades och hur stor arkivsamlingen är och vilka insatser som man har mest material ifrån. Johan berättar även om hur man som veteran kan gå tillväga för att ge material till arkivet, och hur man som privatperson gör för att kunna komma åt och titta i arkivet, som är helt digitalt.

I slutet av avsnittet nämner Johan att han skulle återkomma med lästips och dessa hittar du här nedan:

Lars Ericson-Wolke – “Saar-Bataljonen – Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934-35”

Kari Rosvall & Naomi Linehan – “Barnet från ingenstans”

Avsnitt 44: Cyberkriminalitet och cyberkrigföringens historia

Nu kan du lyssna på det fyrtiofjärde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Johan Sigholm från Försvarshögskolan om cyberkriminalitet och cyberkrigföringens historia. Johan har gästat podden tidigare och pratat om cyberkrigföringens grunder och det avsnittet hittar du här. I detta avsnitt fortsätter vi samtalet om cyberkrigföring med fokus på cyberkriminalitet och cyberangrepp av fristående aktörer. Johan berättar också om viktiga hållpunkter i cyberkrigföringens historia ur ett internationellt och svenskt perspektiv.

Johan Sigholm är verksam vid Försvarshögskolan och undervisar och forskar i ämnet militärteknik, med fokus på framväxande informations- och kommunikationsteknik samt kvalificerade hot i cybermiljön. Han är teknologie doktor i informationsteknologi, flygingenjör och major i Flygvapnet. Under 2018-2020 är Johan gästforskare inom cybersäkerhet vid Harvard University i Boston, USA.

I slutet av avsnittet nämner vi att Johan kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan:

Brian Krebs (2015) Spam Nation: The Inside Story of Organized Cybercrime-from Global Epidemic to Your Front Door

Linus Larsson & Daniel Goldberg (2011) Svenska hackare: En berättelse från nätets skuggsida

Michael V. Hayden (2017) Playing to the Edge: American Intelligence in the Age of Terror

Kim Zetter (2015) Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital Weapon

Kevin Mitnick & William L. Simon (2012) Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker

Avsnitt 43: SOS Alarm – Krisberedskapsavdelningen

Nu kan du lyssna på det fyrtiotredje avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Fredrik Sjöberg om SOS Alarms krisberedskapsavdelning och deras arbete. Under samtalet berättar Fredrik om vilken roll krisberedskapsavdelningen har i krisberedskapssystemet överlag, och på vilka sätt man arbetar med att inhämta information om vad som händer både i Sverige och i omvärlden. Fredrik berättar också om bakgrunden till att man startade upp krisberedskapsavdelningen inom SOS Alarm.

Fredrik Sjöberg arbetar som tjänsteutvecklare på SOS Alarm och har en lång bakgrund inom företaget, och har under de senaste åren arbetat på krisberedskapsavdelningen.

Avsnitt 42: SOS Alarm – 112

Nu kan du lyssna på det fyrtioandra avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Björn Skoglund om SOS Alarm och deras verksamhet. Under samtalet berättar Björn om bredden i deras verksamhet som innefattar alltifrån att hantera larmsamtal om skogsbränder till att vid behov koppla personer vidare till jourhavande präst, eller svara på allmänhetens frågor vid en större krishändelse på numret 113 13. Björn berättar också om hur det kom sig att man startade upp SOS Alarm och vilka han ser som företagets utmaningar inom den närmaste framtiden.

Björn Skoglund arbetar som tjänsteutvecklare på SOS Alarm och har en lång bakgrund inom företaget, och han startade sin karriär som larmoperatör.

I slutet av avsnittet ger Björn ett lästips som du hittar nedan.
“Neenaw, Real life dispatches from ambulance control” av Suzi Brent

Avsnitt 41: Ett samtal med Oscar Jonsson om rysk krigföring och militär strategi

Nu kan du lyssna på det fyrtioförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Oscar Jonsson om rysk militär strategi och rysk krigföring. Under samtalet förklarar Oscar hur den ryska militära strategin ser ut och hur Ryssland använder en bred verktygslåda av åtgärder för att uppnå sina strategiska mål. Oscar ger även sin syn på Rysslands strategiska agerande under de senaste decennierna och Oscar ger även en framtidsspaning gällande hur han tror att utvecklingen kommer se ut under de kommande åren.

Oscar är doktorand vid King’s College i London och är för närvarande verksam vid Försvarshögskolan.

I slutet av avsnittet nämner Oscar ett antal lästips och dessa hittar du här nedan:

“Krig och Fred” av Leo Tolstoj

“Arms and influence” av Thomas C. Schelling

“On war” av Carl von Clausewitz

Avsnitt 40: Armén

Nu kan du lyssna på det fyrtionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Sveriges arméchef generalmajor Karl Engelbrektson om den svenska armén. Under samtalet berättar Karl bland annat om hur läget är i den svenska armén just nu och han förklarar även vilka förmågor som man måste ha i en modern armé. Vi pratar också om vilka som är de största internationella insatserna för arméns del för närvarande och om vilka utmaningar Karl ser för armén framöver.

I slutet av avsnittet ger Karl ett lästips och det är boken “Dubbelt effektiv” av Martin Sköld.

Avsnitt 39: Ett samtal med Anna Tell om “Fyra dagar i Kabul”

Nu kan du lyssna på det trettionionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren Anna Tell om hennes bok “Fyra dagar i Kabul”. Under avsnittet pratar vi om alltifrån hur det kom sig att hon skrev boken till varför den utspelar sig i Afghanistan. Anna berättar också om sina egna erfarenheter av internationell tjänstgöring.

Anna Tell är utöver debuterande författare även polis och har också en bakgrund inom Försvarsmakten.

I slutet av avsnittet tipsar Anna om ett par lästips och dessa hittar du här nedan:

Per Schlingmann – “I maktens öga”

Erik Lewin – “Almedalen har fallit”

Jenny Rogneby – “Leona”-serien

Tinna Lindberg – “Förnedringen”

Avsnitt 38: Ett samtal med Johan Wiktorin om “Mot väpnad konflikt”

Nu kan du lyssna på det trettioåttonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Johan Wiktorin om hans artikelserie “Mot väpnad konflikt” som publiceras på Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg. Under samtalet förklarar Johan vad “Mot väpnad konflikt” är för typ av skriftserie och vart ifrån han hämtat den analytiska ram som ligger till grund för den löpande analys av händelseutvecklingen som görs i varje nytt avsnitt i serien. Han ger även sin syn på om Sverige bör gå med i NATO eller inte, och hur han ser på det säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige och USA.

Johan är VD för underrättelse- och informationssäkerhetsföretaget Brqthrough och är även verksam som frilansande skribent och debattör i försvars- och underrättelsefrågor. Han är även medlem i Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Johan har tidigare även arbetat vid MUST.

I intervjun nämner Johan att den senast publicerade delen av “Mot väpnad konflikt” är del VII. Idag har Johan dock släppt en ny del i “Mot väpnad konflikt” och den hittar du här: “Mot väpnad konflikt VIII”

I slutet av avsnittet tipsar Johan även om boken “Essence of decision” författad av Graham T. Allison och Philip Zelikow.

Avsnitt 37: Ett samtal med David Bergman om stridens psykologi

Nu kan du lyssna på det trettiosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med David Bergman om hans artikelserie “Om stridens psykologi” som publiceras på Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg. Under samtalet berättar David om hur det kom sig att han började skriva om stridens psykologi och han berättar också om vilka olika ämnen han tagit upp i serien hittills, och om vilka ämnen som kommer tas upp framöver. Under samtalet pratar vi även en del om begreppet krigarkultur och vad det betyder egentligen.

David är kapten i Försvarsmakten och försvarsmaktsdoktorand i psykologi. Han har också medverkat i podden tidigare i ett avsnitt som handlade om psykologiska operationer, och i ett avsnitt där han berättade om sitt skönlitterära skrivande och böckerna “36 timmar” och “6 dagar”.

Du hittar de artiklar som publicerats i serien “Om stridens psykologi” här nedan:
Om stridens psykologi – Del 1: Från Shell Shock till Happy American Syndrome
Om stridens psykologi – Del 2: Att välja ut de rätta
Om stridens psykologi – Del 3: Inryckningen
Om stridens psykologi – Del 4: Våldsutövning & konsten att döda

David tipsar även om ett antal ytterligare lästips som du hittar här nedan:
Battle Studies av Ardant du Picq
Konfliktens & Stridens psykologi av Ben Shalit (Finns endast kvar i engelsk version),
On killing av David Grossman
Peter Bovéts uppsats om krigarkultur från Försvarshögskolan

Avsnitt 36: Arsenalen Sveriges Försvarsfordonsmuseum

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Stefan Karlsson som är museichef för Arsenalen Sveriges Försvarsfordonsmuseum.

Vill du veta mer om Arsenalens verksamhet hittar du mer information på deras hemsida.

Avsnitt 35: Sveriges Militärhistoriska Arv Upplevelsemuseer

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Nina Lakia som är marknads- och informationsansvarig för museinätverket “Sveriges Militärhistoriska Arv Upplevelsemuseer”.

Vill du veta mer om deras verksamhet och vilka museer som ingår i nätverket kan du gå till deras hemsida för mer information.

Avsnitt 34: Idrottsveteranerna

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Leif Ölmeborg som är ordförande för Idrottsveteranerna. Idrottsveteranerna arbetar för att främja sårade och skadade veteraners idrottande.

Vill du veta mer om Idrottsveteranerna kan du besöka deras hemsida för mer information.

Avsnitt 33: Veteranstöd Rapid Reaction

I detta avsnitt hör du när jag pratar med Karl Schooner som är ordförande för Veteran Rapid Reaction om VRR:s verksamhet. Veteranstöd Rapid Reaction är en förening som arbetar med att förmedla ekonomiskt stöd till utlandsveteraner som har behov av ekonomiskt stöd.

Vill du veta mer om Veteranstöd Rapid Reaction kan du besöka deras hemsida för mer information.

Avsnitt 32: Veterandagsspecial

I den här Veterandagsspecialen kommer du att höra intervjuer med företrädare för fyra olika organisationer som har koppling till utlandsveteraner och utlandstjänstgöring. Intervjuerna spelades in på Veterandagen den 29 maj 2017.

Veterandagen är en dag då man uppmärksammar Sveriges veteraner med fokus på de som gjort utlandstjänstgöring. Vill du läsa mer om Veterandagen hittar du mer information på Försvarsmaktens hemsida.

Avsnitt 31: Terrorism

Nu kan du lyssna på det trettioförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Magnus Norell om terrorism. Under samtalet berättar Magnus om begreppet terrorism och redogör för att det är ett komplicerat begrepp med många olika definitioner. Vi pratar även om de historiska rötterna till dagens terrorism, och Magnus berättar om hur man från myndigheternas sida arbetar för att förhindra terrordåd och bekämpa terroristorganisationer. Under samtalet pratar vi också om svårigheterna med att arbeta med att motverka våldsbejakande extremism och Magnus ger även sin syn på Sveriges arbete gällande detta.

Magnus Norell är expert på terrorism och har ett särskilt fokus på islamistisk terrorism. Han är närvarande verksam vid tankesmedjorna European Foundation for Democracy och The Washington Institute for Near East Policy. Han har tidigare arbetat vid SÄPO, MUST, FOI, Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutet.

I slutet av avsnittet nämner Magnus en bok han skrivit som heter “Kalifatets återkomst : orsaker och konsekvenser” och som du hittar mer information om här:

Avsnitt 30: Ett samtal med Mats Johansson om “Kalla kriget 2.1”, svensk säkerhetspolitik, tankesmedjor och svensk politisk historia

Nu kan du lyssna på det trettionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren och journalisten Mats Johansson om hans bok “Kalla kriget 2.1: onda imperiets återkomst”. Under samtalet pratar vi om en stor bredd av ämnen som innefattar alltifrån varför Mats skrev boken “Kalla kriget 2.1” och vad den handlar om till hur det kom sig att tankesmedjan Frivärld startades, och vi pratar även en hel del om hur viktigt det är att studera historien för att kunna förstå sin samtid och kunna försöka förstå och förutse den kommande händelseutvecklingen. Mats ger även sina personliga tankar och reflektioner utifrån att ha arbetat med journalistik, politik och opinionsbildning kring frågor gällande demokratiutveckling och säkerhetspolitik från den senare delen av 1900-talet och fram till idag.

Mats Johansson är redaktör för Svenska Dagbladets ledarblogg “Säkerhetsrådet”, ordförande för tankesmedjan Frivärld och har skrivit antal böcker varav den senaste är “Kalla kriget 2.1 – onda imperiets återkomst”. Mats har även varit riksdagsman för Moderaterna under åren 2006-2014.

I slutet av samtalet nämner Mats ett antal lästips som du hittar här nedan:

“Tio år med Putin” av Boris Nemtsov och Vladimir Milov

Ingenting är sant och allting är möjligt : det nya Rysslands surrealistiska själ av Peter Pomerantsev

“Till bröders hjälp” av Kungliga krigsvetenskapsakadien

Avsnitt 29: Länsstyrelsen som krishanteringsaktör

Nu kan du lyssna på det tjugonionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Annica Hjalmarsson från Länsstyrelsen i Stockholms län om länsstyrelsen som krishanteringsaktör. Under samtalet förklarar Annica vilken roll länsstyrelsen har vad gäller att hantera kriser i fredstid och vilken roll länsstyrelsen har i krigstid. Under samtalet berättar Annica också om hur samarbetet ser ut mellan olika krishanteringsaktörer i Stockholms län och hur det går med länsstyrelsens arbete med civilt försvar.

Annica arbetar med krisberedskap och civilt försvar på Enheten för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

I slutet av avsnittet nämns det att Annica kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan:

FOI:s rapporter om civilt försvar

Försvarsmakten och MSB:s grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvaret

Länsstyrelsen Stockolms Risk- och sårbarhetsanalys 2015

Säpos Årsrapport 2016

Avsnitt 28: Cyberkrigföring

Nu kan du lyssna på det tjugoåttonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Johan Sigholm från Försvarshögskolan om cyberkrigföring. Under samtalet tas det bland annat upp hur cyberkrigföring går till i praktiken och vilka länder som ägnar sig åt denna typ av krigföring. Under samtalet beskriver Johan också hur länder och aktörer kan agera för att skydda sig mot cyberangrepp, och vi pratar även om hur den svenska förmågan ser ut inom cyberkrigföringsområdet

Johan Sigholm är verksam vid Försvarshögskolan och undervisar och forskar i ämnet militärteknik, med fokus på framväxande informations- och kommunikationsteknik samt kvalificerade hot i cybermiljön. Han är teknologie doktor i informationsteknologi, flygingenjör och major i Flygvapnet.

I slutet av avsnittet nämner vi att Johan kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan:

P.W. Singer & Allan Friedman (2014) “Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know”

Fred Kaplan (2016) “Dark Territory: The Secret History of Cyber War”

Marc Goodman (2016) “Future Crimes: Inside the Digital Underground and the Battle for Our Connected World”

Avsnitt 27: Ett samtal med Karlis Neretnieks om den moderna krigföringen

Nu kan du lyssna på det tjugosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Karlis Neretnieks om den moderna krigföringen. Under samtalet pratar vi bland annat om ett antal scenarion som Kungliga krigsvetenskapsakademin tagit fram gällande hur det skulle kunna gå till om Ryssland väljer att angripa Sverige. Vi tittar även närmare på tre olika konflikter som pågår ute i världen och Karlis ger sin syn på vilka typer av krigföring som förekommer i de olika konflikterna. Under samtalet tar vi även upp och diskuterar hur ideologier och olika parters perspektiv påverkar hur man för krig och även hur kampen mellan olika ideologier kan vara underliggande orsaker till de konflikter vi ser ute i världen idag.

Karlis Neretnieks är pensionerad generalmajor. Under sin karriär i Försvarsmakten var han bland annat rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid dåvarande Mellersta militärområdet och brigadchef. Han har även varit totalförsvarsrådgivare till Central- och Östeuropa vid Försvarsdepartementet under åren 2002-2004.

Kungliga krigsvetenskapsakademins skrift “Mål och medel vid ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige” som vi pratar om under samtalet kan man läsa här.

I slutet av samtalet nämner Karlis ett antal lästips och dessa hittar du här nedan.

General Carl August Ehrensvärds memoarer

General Archibald Douglas memoarer

FOI:s rapporter (söksida)
FOI:s rapport “Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective 2016”

Bloggar
Jägarchefen
Wiseman’s Wisdoms
Skipper
Annica Nordgren Christensen

Avsnitt 26: Ett samtal med Annika Nordgren Christensen om Försvarsmaktens personalförsörjning och svensk säkerhetspolitik

Nu kan du lyssna på det tjugosjätte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Annika Nordgren Christensen om hennes utredning “En robust personalförsörjning av det militära försvaret” (SOU 2016:63). Under samtalet pratar vi också om hur det går till rent praktiskt att göra en statlig offentlig utredning och vad som händer när man är klar med utredningen. Vi pratar också om hur Annika ser på utvecklingen av svensk säkerhetspolitik från 1990-talet fram till idag, och vi pratar även om hur folkförankringen av det svenska försvaret har förändrats över tid.

Annika Nordgren Christensen har en lång erfarenhet inom svensk säkerhetspolitik och har bland annat suttit i försvarsutskottet och Försvarsberedningen under ett antal år, och är numera verksam utanför partipolitiken som moderator och expert inom försvars- och säkerhetspolitik.

I slutet av avsnittet nämner Annika att hon kommer ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan:

“En robust personalförsörjning av det militära försvaret” (SOU 2016:63)

“Station eleven” av Emily St John Mandel

“Järnridån : det kommunistiska maktövertagandet i Östeuropa 1945 – 1956” av Anne Applebaum

“Den dolda alliansen” av Mikael Holmström

“Kriget har inget kvinnligt ansikte” av Svetlana Aleksijevitj

FOI:s rapporter

Försvarsutskottets betänkanden

Avsnitt 25: “Det som inte har berättats: 25 år vid SÄPOs kontraspionage”

Nu kan du lyssna på det tjugofemte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren Bengt Nylander om hans bok “Det som inte har berättats : 25 år vid SÄPOs kontraspionage”. Under samtalet pratar vi bland annat om varför Bengt skrivit boken, vad man gör inom kontraspionaget och hur man mäter framgången vad gäller att motverka underrättelseverksamhet och fånga spioner. Vi pratar också om skillnaden mellan verkligheten och fiktionen vad gäller kontraspionage och underrättelseverksamhet, och sist men inte minst om huruvida Bengt planerar att skriva flera böcker.

Bengt Nylander har tidigare arbetat inom Säkerhetspolisen med fokus på kontraspionageverksamhet. Bengt har även arbetat inom Polisen som bland annat underrättelsechef i Stockholms län.

Avsnitt 24: Räddningstjänst – Ett samtal med Sten Andersson, Brandkåren Attunda

Nu kan du lyssna på det tjugofjärde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Sten Andersson från Brandkåren Attunda om räddningstjänst. Under samtalet pratar vi bland annat om vilka arbetsuppgifter som en räddningstjänst kan ha, till hur riskbilden för olyckor och andra händelser ser ut inom Attunda brandkårs geografiska ansvarsområde. Vi pratar även om vilka uppgifter räddningstjänsten har i en krigssituation och även en del om hur det är att tjänstgöra utomlands som brandman.

Sten Andersson är operativ strateg vid Brandkåren Attunda.

Avsnitt 23: Antibiotikaresistens och pandemier

Nu kan du lyssna på det tjugotredje avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten om antibiotikaresistens och pandemier. Under samtalet pratar vi om alltifrån vad antibiotika är för något och hur det fungerar till vad som menas med den postantibiotiska eran och vad den skulle kunna få för konsekvenser. Vi pratar även om vilken typ av sjukdom som har störst risk att utvecklas till en pandemi.

Anders Tegnell är avdelningschef på avdelningen för epidemiologi och utvärdering på Folkhälsomyndigheten.

I slutet av avsnittet ger Anders ett lästips och ett filmtips och dessa hittar du nedan:

Michael Crichton

Outbreak

Avsnitt 22: Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Nu kan du lyssna på det tjugoandra avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Gunnar Karlson som är chef för den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST). Under samtalet pratar vi om alltifrån vilka hot som Gunnar anser är de största säkerhetshoten mot Sverige just nu, till att prata om och reda ut vad en underrättelsetjänst respektive en säkerhetstjänst ägnar sig åt egentligen. Vi tittar även bakåt i historien och pratar om när och hur de moderna underrättelsetjänsterna kom till, och vilka historiska exempel det finns på lyckade underrättelseoperationer.

I slutet av samtalet nämns en skrift som gavs ut i samband med MUST:s hundraårsjubileum och den hittar man här. Gunnar nämner också att MUST ger ut en årsredovisning som kan vara intressant att läsa och årsredovisningen för 2015 hittar man här. I somras medverkade han också i ett intressant seminarium om underrättelsefrågor i Axess TV och det programmet kan man se här. Gunnar har också medverkat i Ekots lördagsintervju i mars 2015 och den intervjun kan man höra här.

Avsnitt 21: NATO

Nu kan du lyssna på det tjugoförsta avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Anna Wieslander om NATO. Under samtalet pratar vi bland annat om hur NATO är uppbyggt och hur man går tillväga för att fatta beslut inom alliansen. Vi pratar också om när och varför NATO bildades samt om hur alliansen har utvecklats från grundandet fram till idag. Sist men inte minst så förklarar Anna också vilket handlingsmandat som NATO:s Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) har vid en väpnad konflikt.

Anna Wieslander är generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen och hon är också Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council.

I slutet av avsnittet ger Anna ett antal lästips som man hittar länkar till här nedan:

Bill Browder
“Red Notice”

Krister Bringeus
“Säkerhet i ny tid”

Ulla Gudmundsson
“NATO i närbild”

Avsnitt 20: Ett samtal med Callis Amid om kampanjen för de afghanska tolkarna och Afghanistan-insatsen

Nu kan du lyssna på det tjugonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Callis Amid om kampanjen för de afghanska tolkarna, som han driver tillsammans med Stefan Olsson och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF). Vi pratar även om hans egna erfarenheter från sina tre utlandsmissioner i Afghanistan. Under samtalet tar vi upp allt ifrån bakgrunden till att de drog igång den här kampanjen och vad den går ut på, till hur viktiga de lokalanställda tolkarna var för att de svenska soldaterna skulle kunna lösa sina uppgifter.

För den som vill läsa mer om kampanjen för de afghanska tolkarna så kan man göra det på kampanjens hemsida: tolkarna.se
Värt att nämna är också att Callis blev årets Veteran 2016, och att han och Stefan Olsson erhöll SVF:s silvermedalj för sitt arbete med kampanjen.

I slutet av avsnittet ger Callis ett boktips och detta hittar du här nedan:

Arkadij Babtjenko
“Krigets färger”

Avsnitt 19: Ett samtal med författaren Erik Lewin

Nu kan du lyssna på det nittonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med författaren Erik Lewin om hans böcker “Operation Saif”, “Operation Scimitar” och “Almedalen har fallit”. Under samtalet pratar vi även en del om Eriks bakgrund inom de svenska specialförbanden och som privat säkerhetsrådgivare i Irak och Afghanistan. Vi pratar också om hur viktigt det är att förstå och sätta sig in i den lokala kulturen när man arbetar i ett främmande land, och sist men inte minst om huruvida det kommer en uppföljare till “Operation Saif”.

Erik Lewin arbetar som VD för säkerhetsföretaget Vesper Group och har tidigare arbetat inom de svenska specialförbanden och som privat säkerhetsrådgivare i Irak och Afghanistan.

Under avsnittet så refererar Erik till en intervju som han gjort med tidningen Filter och den hittar du här. I slutet av avsnittet nämner Erik också ett antal intressanta författare och boktips och han har i efterhand gett ytterligare ett par tips. Du hittar samtliga här nedanför:

Anders Jallai

Tom Clancy
Clear and present danger

Robert Karjel
De redan döda

Thomas E Ricks
Fiasco: The American Military Adventure in Iraq

Ken Connor
Ghost Force

Avsnitt 18: Ett samtal med spelutvecklaren Johan Andersson

Nu kan du lyssna på det artonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Johan Andersson som är kreativ chef på spelutvecklaren Paradox Interactive. För de som inte spelar datorspel så är det värt att nämna att Paradox är kända för sina så kallade “Grand Strategy”-spel, där man får styra ett land eller en släkt under olika historiska epoker. Under samtalet så pratar vi bland annat om hur man går tillväga för att göra ett datorspel, hur man gör för att simulera olika aspekter av verkligheten så som diplomati och krigföring, och även en del om hur man som spelutvecklare tänker kring vad en spelare ska ha möjlighet att göra i ett datorspel ur ett moraliskt perspektiv.

I slutet av samtalet så tipsade Johan om “Europa Universalis 4” som ett bra “Grand Strategy”-spel som även är ett bra förstaspel för den säkerhetspolitiskt intresserade som inte spelat sådana spel förut.

Avsnitt 17: Ett samtal med journalisten, författaren och försvarsdebattören Johanne Hildebrandt

Nu kan du lyssna på det sjuttonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med journalisten, författaren och försvarsdebattören Johanne Hildebrandt. Under samtalet så pratar vi bland annat om hur det kom sig att hon började arbeta som krigskorrespondent och vad hon tycker är nyckeln till att få till en bra skönlitterär berättelse och vad som är nyckeln till att skriva ett bra krigsreportage. Vi pratar även en del om vad hon tänker kring den svenska försvarspolitiken och så pratar vi även en hel del om vikingatiden.

I avsnittet nämner jag att det kommer att länkas till ett referatet av Johannes inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademin och det hittar du här.

Som du hör i avsnittet så nämner Johanne två boktips i slutet av samtalet och hon utlovade även en lista med ytterligare boktips, och samtliga tips finns här nedan:

Homeros
Iliaden

Lars Wilderäng
Stjärnklart

Magnus Ernström
Ett halvt år, ett helt liv

Ulf Henricsson
När Balkan Brann

Lars Gyllenhaal och Lennart Westerberg
Svenskar i krig: 1945-2015

Lars Magnar Enoksen
Vikingarnas stridskonst

Avsnitt 16: Ett samtal med författaren och försvarsdebattören Lars Wilderäng

Nu kan du lyssna på det sextonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med författaren och försvarsdebattören Lars Wilderäng. Under samtalet så pratar vi om alltifrån vad som är drivkraften i hans skrivande till om hans romankaraktärer är baserade på riktiga personer eller inte. Lars berättar även om hur det kom sig att han började intressera sig för försvarsfrågan och prepping och han berättar även en del om hans kommande bokprojekt “Höstsol” som han skriver på just nu.

Som du hör i avsnittet har Lars även bloggen “Cornucopia” som du hittar här.

I slutet av avsnittet nämner Lars ett antal boktips och dessa hittar du nedan:

Magnus Engström
Väster om friheten
Söder om helvetet
Norr om paradiset

Robert Karjel
De redan döda

Neal Stephenson
Cryptonomicon
Seven Eaves

Ian Banks
Complicity
Dead Air

Avsnitt 15: FBI och internationellt polissamarbete

Nu kan du lyssna på det femtonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Lars Nylén om FBI och internationellt polissamarbete. Under samtalet pratar vi bland annat om hur det amerikanska rättsväsendet fungerar, vilken roll FBI har i det systemet och hur FBI arbetar internationellt. Vi pratar även om hur samarbetet ser ut mellan FBI och svenska myndigheter och hur Lars tror att det samarbetet kommer att utvecklas framöver.

Lars har en lång karriär som statlig tjänsteman bakom sig där han bland annat varit chef för den tidigare Rikskriminalpolisen och han har även varit generaldirektör för Kriminalvården. För närvarande arbetar han i ett projekt inom den Kungliga Krigsvetenskapsakademin som handlar om att studera de framtida säkerhetspolitiska hoten mot Sverige och där Lars huvudsakligen arbetar med de icke-militära hoten. Du kan läsa mer om detta projekt här.

Lars gav under samtalet ett flertal tips på olika media som ger en bild av FBI och polisarbete överlag:

FBI:s egen hemsida med fakta om myndigheten och vad de gör

“The secrets of FBI” av Ronald Kessler

“The FBI Story” (Film)

“När lammen tystnar” (Film)

“NCIS” (TV)

Viktigt att komma ihåg är att Lars i samband med dessa tips betonar att de ger en viss insyn i den metodik och tillvägagångssätt som poliser arbetar utifrån, men att verklighetens polisarbete är ett lagarbete som involverar många personer och tar mycket längre tid än vad det ges sken av i filmen, böckernas och televisionens värld.

Avsnitt 14: Ett samtal med författaren Magnus Ernström om “Ett halvt år, ett helt liv”

Nu kan du lyssna på det fjortonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Magnus Ernström om hans bok “Ett halvt år, ett helt liv” som handlar om hans tid som FN-soldat i Bosnien på 1990-talet. Under samtalet pratar vi om varför han har skrivit boken, vilka erfarenheter han bär med sig från sin tid i Bosnien och vi pratar även om han planerar att skriva fler böcker framöver. Värt att nämna är också att Magnus har en väldigt intressant blogg som du hittar här.

I slutet av avsnittet nämner Magnus ett antal boktips och dessa hittar du nedan:

“De redan döda” av Robert Karjel

“Krigare” (E-bok) av Johanne Hildebrandt. Du hittar även “Krigare” gratis som E-bok hos på Lars Wilderängs blogg. Jag rekommenderar dock att man köper boken för att ge Johanne uppskattning för en väldigt intressant och spännande bok.

“När Balkan brann” av Ulf Henricsson

Avsnitt 13: Frankrike som säkerhetspolitisk aktör

Nu kan du lyssna på det trettonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Lars Wedin om Frankrike som säkerhetspolitisk aktör och då med ett särskilt fokus på Afrika. Under avsnittet pratar vi bland annat om hur Frankrike ser på sin roll i Europa och världen, till vilka intressen Frankrike har i Afrika och vilken militär verksamhet man bedriver där. Vi pratar även om hur det militära samarbetet ser ut mellan Sverige och Frankrike.

Lars är pensionerad kommendör i flottan och har tidigare varit verksam vid Försvarshögskolan och är numera bosatt och verksam i Frankrike. Han har skrivit mycket om franskt militärt tänkande och har bland annat skrivit boken “Marianne och Athena – franskt militärt tänkande från 1700-talet till idag”. Han är också ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Kungliga Örlogsmannasällskapet och den franska Académie de Marine.

Under samtalet nämner Lars utöver sin egen bok ytterligare ett boktips och ett tips på en intressant tidning och du hittar dessa nedan:

“De Gaulle : generalen som var Frankrike” av Knut Stålberg

Nyhetsmagasinet L’Express (på franska)

Avsnitt 12: EU som säkerhetspolitisk aktör

Nu kan du lyssna på det tolfte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med forskaren Gunilla Herolf om EU som säkerhetspolitisk aktör. Under avsnittet pratar vi bland annat om vilka institutioner inom EU som arbetar med säkerhetspolitik och hur samspelet ser ut mellan EU och NATO.

Gunilla är verksam som forskare vid SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) och inom olika europeiska forskningsnätverk, och hon forskar bland annat om europeisk säkerhetspolitik.

Avsnitt 11: Specialförband

Nu kan du lyssna på det elfte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Marcus Mohlin från Försvarshögskolan om specialförband. Under avsnittet pratar vi om vad specialförband ägnar sig åt och vad som skiljer dem från reguljära förband. Vi pratar även om vilka som är de historiska föregångarna till dagens specialförband och vilken roll specialförbanden har i den moderna krigföringen.

Det ska även nämnas att Marcus medverkat i ett tidigare avsnitt som handlade om privata militära företag och som du kan lyssna på här.

I slutet av avsnittet nämner Marcus ett antal böcker som han rekommenderar och du hittar länkar till dem här nedan:

Derek Leebaert
To Dare and to Conquer: Special Operations and the Destiny of Nations, from Achilles to Al Qaeda

Linda Robinson
One Hundred Victories: Special Ops and the Future of American Warfare

John le Carré
Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Spionen som kom in från kylan
Samlingssida för hans böcker

Marcus Lutrell
Lone Survivor: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of SEAL Team 10

Avsnitt 10: Ett samtal med författaren Chris Berg om “Gråzon”

Nu kan du lyssna på det tionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet pratar jag med författaren Chris Berg om hans bok “Gråzon”. Vi pratar bland annat om varför Chris skriver under pseudonym, om huruvida bokens huvudkaraktär Rickard Häll finns i verkligheten och sist men inte minst om det kommer en uppföljare till “Gråzon”! För dig som inte har läst “Gråzon” så finns den att köpa här, och där ser du också en bild på omslaget till boken.

I avsnittet nämns en intervju i tidningen Filter och den intervjun hittar du här. I avsnittet nämner Chris även ett antal boktips som du hittar länkar till här nedan:

Andy Mcnab
Bravo Two Zero
Immediate action

James Ashcroft
Making a killing

Bob Shepard
The Circuit

Erik Lewin
Operation Scimitar
Almedalen har fallit

Lars Wilderäng
Midvintermörker
Midsommargryning
Stjärnklart
Stjärnfall
Stjärndamm

Kaj Karlsson
Operation Nordvind
Parsifaldirektivet

Avsnitt 9: Civilt försvar

Nu kan du lyssna på det nionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet pratar jag med Fredrik Lindgren, som arbetar på avdelningen Försvarsanalys på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), om civilt försvar. Vi pratar bland annat om hur det går med återuppbyggnaden av det civila försvaret, vad det civila försvaret är för någonting och hur det skiljer sig från krisberedskapssystemet och mycket annat.

Under samtalet nämner Fredrik att FOI har en samlingssida för information om det civila försvaret och den hittar du här.

I slutet av avsnittet nämner Fredrik också en bok, en novellsamling samt en TV-serie. Du hittar länkar till dessa här nedan:

Operation Garbo av pseudonymen Harry Winter

Novellsamlingen Skyddsrummet Luxgatan av Jerker Virdborg

TV-serien Ockupationen som går på SVT just nu.

Avsnitt 8: Svenska veteraner

Nu kan du lyssna på det åttonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Per Lennartsson från Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna om svenska veteraner. Per är tjänsteförrättande generalsekreterare och informationschef på förbundet. Vi pratar om alltifrån vad det innebär att vara en veteran till hur det går till när man åker iväg på en internationell insats, och vi pratar även om samhällets syn på veteraner.

I slutet av avsnittet nämner Per att han har ett antal boktips vilka kommer att publiceras på hemsidan. Dessa boktips hittar du här nedan:

Sanimir Resic – En historia om Balkan

Thomas Rathsack – Jägare, bakom fiendens linjer

Bwana Kabamba : Svensk FN-officer bland kannibaler och minor : Kongo 1949-1964

Magnus Ernström – Ett halvt år, ett helt liv (utkommer maj 2016)

Nils Sköld – I Fredens Tjänst – Sveriges medverkan i Förenta Nationernas fredsbevarande, UNEF (slut på lagret hos förlaget)

Jonas Wærn – Cypern: Svenskarnas inledande FN-aktion 1964 (slut på lagret hos förlaget)

Lars Gyllenhaal, Lennart Westberg – Svenskar i krig: 1945-2015

Fausta Marianovic – Sista kulan sparar jag åt grannen

Bo Pellnäs – Utan slut? :kriget på Balkan : bilder från ett FN-uppdrag (slut på lagret hos förlaget)

Anders Carlén, Mattias Falk – Svenskar i strid, Veteranernas historier 1943-2011

Peter Tillberg, Joakim Svartheden, Danuta Janina Engstedt (red.) – Uppdrag utland

Lotta Victor Tillberg, Peter Tillberg – Uppdrag chef

Utlandsstyrkan i fredens tjänst : försvarsmaktens internationella insatser (inkl DVD)

Sebastian Junger – Krig : rädsla, död, kärlek

Sedan har Olle Brennius skrivit ett antal verk där han berättar om UNEF 1956-57. Dessa finns bla på Kungliga biblioteket i Stockholm

Ulf Henricsson – “När Balkan Brann”

Fredskockarna – I grytorna för freden – Om livet och maten i utlandstjänsten

Avsnitt 7: Ett samtal med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar (del 2)

Här nedan hittar du den andra delen av samtalet med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar.

Avsnitt 7: Ett samtal med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar

Nu kan du lyssna på det sjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet pratar jag med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar. Vi kommer bland annat att prata om varför Totalförsvar (eller Reservofficer) kom till, vad man har ägnat sig åt och vad man ämnar titta närmare på i den kommande Totalförsvarsstudien.

Dagens avsnitt är uppdelat i två delar, vill du lyssna på allt i ett svep så hittar du en fullängdsversion här.

Här hittar du hemsidorna för Totalförsvar och deras tidigare arbete under namnet Reservofficer.

Vill du donera pengar till Totalförsvarsstudien är uppgifterna följande:

Swisha 100, 500 eller 1000 kr till telefonnummer 123 249 39 55

Under samtalet nämns en massa spännande saker som länkas till här nedan.

Vi pratar bland annat om intervjuer med den f.d. KGB-agenten Yuri Bezmenov och dessa (det är två delar) kan du hitta här och här.

Under samtalet nämns också scenariot “Omfall Edmund” som tagits fram av Totalförsvarskollektivet och den kan du läsa här.

Totalförsvar myntade också begreppet “Ryska påsken” och man kan hitta tweeten och bilden som det pratas om här och här.

Under samtalet nämns även Regeringens planeringsanvisning avseende totalförsvarsplanering och vill man titta närmare på den så hittar du den här.

I slutet av samtalet nämns bland annat en interpellationsdebatt om Totalförsvarets chefsnämnd och klickar du här och sedan väljer protokoll så kan du läsa den i sin helhet.

Under samtalet nämns också en rad olika förordningar och lagar och länkar till dessa hittar du nedan:

Förordning med instruktion för Försörjningskommissionen

Förfogandelagen

Lag om skyldighet för näringsidkare att delta i totalförsvarsplaneringen

Avslutningsvis i avsnittet nämns också tre boktips och dessa böcker hittar du nedan:

Civilförsvarsförbundets bok “Beredskap i kris”

Lars Wilderäng – Stjärnklart

David Bergman – 36 timmar

Avsnitt 6: Helikopterflottiljen

Nu kan du lyssna på det sjätte avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet pratar jag med Björn Johnson, som arbetar vid Sektionen för luftoperationer på Försvarshögskolan och har en bakgrund som helikopterpilot vid Försvarsmaktens helikopterflottilj. Vi kommer bland annat att prata om läget för helikopterflottiljen just nu, hur det känns att flyga en helikopter och mycket annat kopplat till den militära helikopterverksamheten.

I avsnittet nämner Björn en bok som heter “Chickenhawk” av Robert Mason och mer information om den hittar man här.

Avsnitt 5: Ett samtal med författaren David Bergman om “36 timmar” och kommande “6 dagar”

I förra veckans avsnitt kunde ni höra David Bergman prata om psykologiska operationer. I detta avsnitt pratar jag med David om hans technothriller “36 timmar” och hans kommande bok “6 dagar”. Under avsnittet pratar vi bland annat om varför han skriver, hur han ser på sina böcker i relation till andra författare i samma genre och sist men inte minst pratar vi om hans kommande bok “6 dagar”.

I början av intervjun nämner jag en tidigare Sveriges Radio-intervju med David om hans bok “36 timmar” och den kan ni hitta här.

David nämner i slutet även att han är medförfattare till en bok om psykologiska operationer som heter Krigspropaganda : från 1914 till idag.

I avsnittet nämner vi en rad andra författare och böcker. Du hittar mer information om dessa nedan:

Ulf Henricsson
Bok: När Balkan brann

Johanne Hildebrandt
Bok: Krigare

Lars Wilderäng
Böcker: Midsommargryning, Midvintermörker, Stjärnfall, Stjärnklart

Kaj Karlsson
Böcker: Operation Nordanvind, Parsifal Direktivet

Erik Lewin
Böcker: Operation Scimitar, Almedalen har fallit

Harry Winter (pseudonym för: Ingemar Dörfer, Lars Christiansson, Bo Hugemark, Stellan Bojerud)
Böcker: Operation Garbo I, Operation Garbo II, Operation Garbo III

David nämner också en bok av Bo Hugemark om tankarna bakom Operation Garbo-trilogin, den finns online och hittas här.

Avsnitt 4: Psyops

Nu kan du lyssna på det fjärde avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet pratar jag med David Bergman om psykologiska operationer (förkortas psyops) och vad det är för något, hur det går till rent praktiskt och den historiska bakgrunden till den här verksamheten. David var en av dem som byggde upp det svenska psyopsförbandet och har arbetat med psyops i många år, även om han inte arbetar aktivt med det idag.

Här nedan hittar du dels länken till tidningens Fokus artikel om det svenska psyopsförbandet som nämns i avsnittet samt även länkar till andra artiklar och dylikt som handlar om psyops och som nämns i avsnittet.

 

Fokusartikel från 2012 om psyopsförbandet

Artikel på Kungliga Krigsvetenskapsakademin med kommentar om Fokus-artikeln

Försvarsmaktens sida om psyopsförbandet

Hemsida för Podd72

MSB:s sida om psykologiskt försvar

Avsnitt 3: Ett samtal med Katarina Tracz om “Fredens hav”, unga i säkpol och tankesmedjor

Nu kan du lyssna på ännu ett avsnitt av I Krig och Fred. I detta avsnitt kommer ni att få höra när jag pratar med Katarina Tracz, som är chef på tankesmedjan Frivärld. Hon har skrivit boken “Fredens hav” som handlar om det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och hur detta påverkats av USA:s och Rysslands agerande.Vi kommer huvudsakligen att prata om hennes bok, men vi kommer även in på vad en tankesmedja är och vad man gör på en tankesmedja, samt så diskuterar vi även hur man kan arbeta för att bredda deltagandet i den svenska säkerhetspolitiska debatten.

Under intervjun nämner jag bland annat en debatt mellan Katarina och Stina Oscarsson, som är en av författarna till “Sverige, Nato och säkerheten : betänkande av Natoutredningen”. Debatten hittar du ungefär 20 minuter in i Studio Ett den 28 januari 2016.

Katarina nämner också två lästips varav det ena är boken “Nothing is true, everything is possible: The Surreal Heart of the New Russia” av Peter Pomerantsev och det andra är en rapport som heter “Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank, Wargaming the Defense of the Baltics” från den amerikanska tankesmedjan RAND, som du kan hitta här.

I avsnittet nämns också begreppet “hybridkrigföring” vilket ju förekommer rätt ofta i debatten. För en förklaring av vad detta innebär ur ett svenskt perspektiv kan du läsa en DN Debatt-artikel från den 14 juni 2015 av MSB:s Generaldirektör Helena Lindberg och dåvarande Överbefälhavaren Sverker Göransson. Den artikeln hittar du här.

Avsnitt 2: Privata militära företag

Nu kan du lyssna på det andra avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet pratar jag med Marcus Mohlin från Försvarshögskolan om privata militära företag. Under avsnittet tar vi bland annat upp vad dessa företag gör för något, den historiska bakgrunden till att de finns och för respektive nackdelar med att använda privata militära företag.

Marcus har forskat om privata militära företag under många år och har även skrivit sin doktorsavhandling om användandet av privata militära företag på en strategisk nivå, och hans avhandling är även en bra ingång om man vill läsa mer om ämnet. Avhandlingen heter “The strategic use of military contractors: American commercial military service providers in Bosnia and Liberia: 1995-2009”.

Avsnitt 1: Flygvapnet

Nu kan du ladda ned det första avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet pratar jag med Stefan Wilson, chef för Sektionen för luftoperationer på Försvarshögskolan. Vi pratar om läget i det svenska flygvapnet, hur det är att arbeta som stridspilot och mycket annat spännande.

Avsnittet läggs upp på Itunes samtidigt som det publiceras här och det kan därför dröja upp till 24 timmar innan det dyker upp där.

Premiär för “I Krig och Fred”!

Välkommen till podcasten “I Krig och fred”. Nu är det bara en vecka kvar tills premiäravsnittet släpps! “I Krig och Fred” är en podcast om säkerhetspolitik och krisberedskap med ett förklarande perspektiv. Podcasten görs av mig, Björn Wegner, i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen (AFF).

Det första avsnittet kommer att handla om det svenska flygvapnet och kommer att publiceras här på hemsidan och på ITunes mm, den 17 januari 2016.

I premiäravsnittet pratar jag med Stefan Wilson från Försvarshögskolan om bland annat läget i det svenska flygvapnet, hur den svenska incidentberedskapen i luften fungerar och mycket annat spännande kopplat till flygvapnet.

I kommande avsnitt kommer jag att prata med alltifrån experter på  olika säkerhetspolitiska områden så som till exempel privata militära företag och cyberkrigföring, till författare och andra kreatörer vars verk har koppling till säkerhetspolitik. Podcasten siktar helt enkelt på att belysa säkerhetspolitik ur olika vinklar och skapa en förståelse för hur det svenska säkerhetspolitiska maskineriet hänger ihop och fungerar.