Avsnitt 3: Ett samtal med Katarina Tracz om “Fredens hav”, unga i säkpol och tankesmedjor

Nu kan du lyssna på ännu ett avsnitt av I Krig och Fred. I detta avsnitt kommer ni att få höra när jag pratar med Katarina Tracz, som är chef på tankesmedjan Frivärld. Hon har skrivit boken “Fredens hav” som handlar om det förändrade säkerhetsläget i Östersjöområdet och hur detta påverkats av USA:s och Rysslands agerande.Vi kommer huvudsakligen att prata om hennes bok, men vi kommer även in på vad en tankesmedja är och vad man gör på en tankesmedja, samt så diskuterar vi även hur man kan arbeta för att bredda deltagandet i den svenska säkerhetspolitiska debatten.

Under intervjun nämner jag bland annat en debatt mellan Katarina och Stina Oscarsson, som är en av författarna till “Sverige, Nato och säkerheten : betänkande av Natoutredningen”. Debatten hittar du ungefär 20 minuter in i Studio Ett den 28 januari 2016.

Katarina nämner också två lästips varav det ena är boken “Nothing is true, everything is possible: The Surreal Heart of the New Russia” av Peter Pomerantsev och det andra är en rapport som heter “Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank, Wargaming the Defense of the Baltics” från den amerikanska tankesmedjan RAND, som du kan hitta här.

I avsnittet nämns också begreppet “hybridkrigföring” vilket ju förekommer rätt ofta i debatten. För en förklaring av vad detta innebär ur ett svenskt perspektiv kan du läsa en DN Debatt-artikel från den 14 juni 2015 av MSB:s Generaldirektör Helena Lindberg och dåvarande Överbefälhavaren Sverker Göransson. Den artikeln hittar du här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *