Avsnitt 2: Privata militära företag

Nu kan du lyssna på det andra avsnittet av “I Krig och Fred”. I avsnittet pratar jag med Marcus Mohlin från Försvarshögskolan om privata militära företag. Under avsnittet tar vi bland annat upp vad dessa företag gör för något, den historiska bakgrunden till att de finns och för respektive nackdelar med att använda privata militära företag.

Marcus har forskat om privata militära företag under många år och har även skrivit sin doktorsavhandling om användandet av privata militära företag på en strategisk nivå, och hans avhandling är även en bra ingång om man vill läsa mer om ämnet. Avhandlingen heter “The strategic use of military contractors: American commercial military service providers in Bosnia and Liberia: 1995-2009”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *