Avsnitt 26: Ett samtal med Annika Nordgren Christensen om Försvarsmaktens personalförsörjning och svensk säkerhetspolitik

Nu kan du lyssna på det tjugosjätte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Annika Nordgren Christensen om hennes utredning “En robust personalförsörjning av det militära försvaret” (SOU 2016:63). Under samtalet pratar vi också om hur det går till rent praktiskt att göra en statlig offentlig utredning och vad som händer när man är klar med utredningen. Vi pratar också om hur Annika ser på utvecklingen av svensk säkerhetspolitik från 1990-talet fram till idag, och vi pratar även om hur folkförankringen av det svenska försvaret har förändrats över tid.

Annika Nordgren Christensen har en lång erfarenhet inom svensk säkerhetspolitik och har bland annat suttit i försvarsutskottet och Försvarsberedningen under ett antal år, och är numera verksam utanför partipolitiken som moderator och expert inom försvars- och säkerhetspolitik.

I slutet av avsnittet nämner Annika att hon kommer ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan:

“En robust personalförsörjning av det militära försvaret” (SOU 2016:63)

“Station eleven” av Emily St John Mandel

“Järnridån : det kommunistiska maktövertagandet i Östeuropa 1945 – 1956” av Anne Applebaum

“Den dolda alliansen” av Mikael Holmström

“Kriget har inget kvinnligt ansikte” av Svetlana Aleksijevitj

FOI:s rapporter

Försvarsutskottets betänkanden

Avsnitt 25: “Det som inte har berättats: 25 år vid SÄPOs kontraspionage”

Nu kan du lyssna på det tjugofemte avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med författaren Bengt Nylander om hans bok “Det som inte har berättats : 25 år vid SÄPOs kontraspionage”. Under samtalet pratar vi bland annat om varför Bengt skrivit boken, vad man gör inom kontraspionaget och hur man mäter framgången vad gäller att motverka underrättelseverksamhet och fånga spioner. Vi pratar också om skillnaden mellan verkligheten och fiktionen vad gäller kontraspionage och underrättelseverksamhet, och sist men inte minst om huruvida Bengt planerar att skriva flera böcker.

Bengt Nylander har tidigare arbetat inom Säkerhetspolisen med fokus på kontraspionageverksamhet. Bengt har även arbetat inom Polisen som bland annat underrättelsechef i Stockholms län.