Avsnitt 57: Ett samtal med Lars Nicander om svensk säkerhetspolitik och asymmetriska hot

Nu kan du lyssna på det femtiosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Lars Nicander som är chef för Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan. Under samtalet ger Lars sin syn på Sveriges säkerhetspolitiska situation och han berättar även om CATS och deras verksamhet. Vi pratar också om hans doktorsavhandling “New threats – Old Routines bureaucratic adaptability in the security policy environment” och hur den byråkratiska strukturen ser ut i Sverige gällande att kunna möta och hantera olika hotbilder och Lars ger sin syn på hur man skulle kunna förändra dessa strukturer för att bättre kunna hantera olika hot och risker.

I slutet av samtalet nämner Lars ett antal lästips och han har även kompletterat lästipsen i efterhand och du hittar samtliga lästips nedan:

Sir David Omand – “Securing the state”
Jan Olof Grahn – “Om underrättelsetjänst”
Lawrence Wright – “The looming tower”
Chris Davis – “Death by fire”
Qiao Liang och Wang Xiangsui – “Unrestricted warfare”
Patrik Oksanen – “Skarpa skärvor”

De senaste publikationerna från CATS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *