Avsnitt 47: Social engineering och människans psykologiska processer ur ett påverkansperspektiv

Nu kan du lyssna på det fyrtiosjunde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med forskaren Björn Palmertz från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) på Försvarshögskolan, om social engineering och människans psykologiska processer ur ett påverkansperspektiv.

I slutet av avsnittet nämner Björn att han kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du nedan:

Kevin Mitnick – The Art of Deception
Robert Cialdini – Influence, the Psychology of Persuasion
Daniel Kahneman – Thinking Fast and Slow
Dale Carnegie – How To Win Friends and Influence People
Robert Greene – The 48 Laws of Power
Christopher Hadnagy – Social Engineering: The Art of Human Hacking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *