Avsnitt 43: SOS Alarm – Krisberedskapsavdelningen

Nu kan du lyssna på det fyrtiotredje avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Fredrik Sjöberg om SOS Alarms krisberedskapsavdelning och deras arbete. Under samtalet berättar Fredrik om vilken roll krisberedskapsavdelningen har i krisberedskapssystemet överlag, och på vilka sätt man arbetar med att inhämta information om vad som händer både i Sverige och i omvärlden. Fredrik berättar också om bakgrunden till att man startade upp krisberedskapsavdelningen inom SOS Alarm.

Fredrik Sjöberg arbetar som tjänsteutvecklare på SOS Alarm och har en lång bakgrund inom företaget, och har under de senaste åren arbetat på krisberedskapsavdelningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *