Avsnitt 29: Länsstyrelsen som krishanteringsaktör

Nu kan du lyssna på det tjugonionde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt hör du när jag pratar med Annica Hjalmarsson från Länsstyrelsen i Stockholms län om länsstyrelsen som krishanteringsaktör. Under samtalet förklarar Annica vilken roll länsstyrelsen har vad gäller att hantera kriser i fredstid och vilken roll länsstyrelsen har i krigstid. Under samtalet berättar Annica också om hur samarbetet ser ut mellan olika krishanteringsaktörer i Stockholms län och hur det går med länsstyrelsens arbete med civilt försvar.

Annica arbetar med krisberedskap och civilt försvar på Enheten för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

I slutet av avsnittet nämns det att Annica kommer att ge ett antal lästips i efterhand och dessa hittar du här nedan:

FOI:s rapporter om civilt försvar

Försvarsmakten och MSB:s grundsyn för en sammanhängande planering för totalförsvaret

Länsstyrelsen Stockolms Risk- och sårbarhetsanalys 2015

Säpos Årsrapport 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *