Avsnitt 13: Frankrike som säkerhetspolitisk aktör

Nu kan du lyssna på det trettonde avsnittet av “I Krig och Fred”. I detta avsnitt pratar jag med Lars Wedin om Frankrike som säkerhetspolitisk aktör och då med ett särskilt fokus på Afrika. Under avsnittet pratar vi bland annat om hur Frankrike ser på sin roll i Europa och världen, till vilka intressen Frankrike har i Afrika och vilken militär verksamhet man bedriver där. Vi pratar även om hur det militära samarbetet ser ut mellan Sverige och Frankrike.

Lars är pensionerad kommendör i flottan och har tidigare varit verksam vid Försvarshögskolan och är numera bosatt och verksam i Frankrike. Han har skrivit mycket om franskt militärt tänkande och har bland annat skrivit boken “Marianne och Athena – franskt militärt tänkande från 1700-talet till idag”. Han är också ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Kungliga Örlogsmannasällskapet och den franska Académie de Marine.

Under samtalet nämner Lars utöver sin egen bok ytterligare ett boktips och ett tips på en intressant tidning och du hittar dessa nedan:

“De Gaulle : generalen som var Frankrike” av Knut Stålberg

Nyhetsmagasinet L’Express (på franska)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *